Rianne de Jong, wiel met vilt gecombineerd – R.M. de Jong